تسمه تایمینگ (تایم)

تسمه های تایم از ترکیبات رابرخاصی ساخته میشوند .این نوع تسمه ها بر حسب مورد استفاده انها با گامهای متفاوت و پروفیل دندانه های مختلف و جنس های متنوع تولید میگردندکه وظیفه هماهنگ کردن حرکت میل‌لنگ با میل‌سوپاپ را دارد. تسمه تایم نیرو را از دنده تایمینگ سر میل‌لنگ گرفته و به دنده تایمینگ میل‌سوپاپ انتقال می‌دهد. کارایی این نوع تسمه ها در ماشین آلاتی است که انتقال قدرت با دقت و سرعت بیشتری در انها انجام میشود.

سیستم شماره گزاری تسمه

تمامی تسمه های تایمینگ بر اساس مشخصات محصول علامتگذاری میشوند. سیستم شماره گزاری تسمه های تایم شامل یک کد دربرگیرنده تعداد دندانه ها, مقطع آن و پهنای تسمه میشود.

بعنوان مثال برای : ۱۰۷ HTB 22

تعداد دندانه = ۱۰۷

نوع دندانه و گام آن = HTA

پهنای تسمه =۲۲ میلیمتر

جنس تسمه

شرکت رایکاآلتون تسمه تسمه های تایمینگ خود را در ۲نوع کلی کامپاند CR و HNBR در گریدهای متقاوت ارائه مینماید و تسمه های تایمینگ خود را بسته به نوع جنس مواد از ۸۰ تا ۲۰۰ هزار کیلومتر (معادل ۳تا ۵ سال از زمان نصب تسمه) گارانتی می نماید.

   مقایسه تسمه های CR و HNBR شرکت رایکاالتون تسمه

خصوصیتCRHNBR
اقتصادیخیلی خوبخوب
طول عمرخوبعالی
مقاومت در برابرکشش و پاره شدگیخوبعالی
مقاومت در برابر گرماخوبخیلی خوب
مقاومت در برابر سرماخوبخیلی خوب
مقاومت در برابر اوزونخوبخیلی خوب
مقاومت در برابر روغن و گریسخوبعالی
مقاومت در برابر آبخوبخیلی خوب
نفوذ ناپذیری در برابر هواخوبخوب
مقاومت در برابر سایشخوبعالی
مقاومت در برابر پیر سازیخوبعالی